«Ανάπτυξη θερμοκοιτίδων με επιδίωξη την καινοτομία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία στην περιοχή της Μεσογείου» : αυτός είναι ο στόχος του Ευρωπαικού έργου «INTECMED», με τίτλο “𝑰𝒏𝒄𝒖𝒃𝒂𝒕𝒐𝒓𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒏𝒐𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂𝒏𝒆𝒂𝒏”, το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα (με ψηφιακό τρόπο λόγω περιορισμών πανδημίας COVID-19), στις 23 & 24 Νοεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης που οργανώθηκε. Οι ομιλητές περιελάμβαναν όλους τους εταίρους του έργου από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Τυνησία και την Αίγυπτο.

Στο πλαίσιο της διήμερης διαδικτυακής συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις βασικές λειτουργίες των φορέων που εκπροσωπούν, την ομάδα του έργου τους και το όραμά τους μέσω της υλοποίησης αυτού του έργου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έλαβαν, μέσω παρουσιάσεων, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον στόχο του INTECMED, τα αναμενόμενα αποτελέσματά του, το χρονοδιάγραμμα, τη μεθοδολογία υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου, τον κατάλογο των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων καθώς και τη συμβολή και το ρόλο τους. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις τόσο στα άλλα μέλη της εταιρικής σχέσης όσο και στους εκπροσώπους της κοινής τεχνικής γραμματείας του προγράμματος ENI CBC MED.

Ο κύριος στόχος του INTECMED είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της εμπορευματοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της καινοτομίας, ιδίως της επιστημονικής κοινότητας, των βαθμίδων εκπαίδευσης, του δημόσιου  και του ιδιωτικού τομέα (κυρίως Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις), αλλά και τους πολίτες. Η πηγή έμπνευσης για αυτό το έργο ήταν η καινοτόμος και επιτυχημένη διοργάνωση της έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRS IQ, ενώ η προετοιμασία και η υποβολή για χρηματοδότηση επετεύχθη χάρη στην κοινή πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Πανεπιστημίου Πάτρας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι ο Επικεφαλής εταίρος του έργου, του οποίου η διάρκεια είναι 30 μήνες. Οι άλλοι εταίροι είναι: Πανεπιστήμιο Πατρών-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ελλάδα), ASCAME-Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Μεσογείου (Ισπανία), το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιοηχανίας, Υπηρεσιών και  Ναυτιλιάς της Σεβίλλης (Ισπανία), ο Τεχνολογικός Οργανισμός Ανδαλουσίας (Ισπανία), το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Cap Bon (Τυνησία), η Εθνική Υπηρεσία Προώθησης Επιστημονικής Έρευνας της Τυνησίας (Τυνησία), η  Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών-Αιγυπτιακών Επιχειρηματικών Συνδέσμων (Αίγυπτος), το Ίδρυμα Ανάπτυξης SEKEM (Αίγυπτος) και η Ομοσπονδία Αιγυπτιακών Εμπορικών Επιμελητηρίων “Alexandria Chamber” (Αίγυπτος)-συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.679.607,73 ευρώ, εκ των οποίων 3.311.646,95 € η Ευρωπαική συνεισφορά μέσω του προγράμματος EΝI CBC Med και 367.960,73 € Εθνική συμμετοχή των συμμετεχουσών χωρών. Για το Επιμελητήριο Αχαΐας, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 452.576,83 € (Ευρωπαϊκή Συμμετοχή 407.319,15 € και 45.257,68 Εθνική Συμμετοχή).

Το έργο INTECMED εγκρίθηκε στην Πρόσκληση για Στρατηγικά Έργα του Προγράμματος Χρηματοδότησης ENI CBC MED 2014-2020, στο Ειδικό Αντικείμενο: A.2 – Υποστήριξη στην εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία (Προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης) και κατά προτεραιότητα Άξονας A. 2.1 – Υποστήριξη της τεχνολογικής μεταφοράς και εμπορευματοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, το 2020.