Με αφορμή τη διεξαγωγή ημερίδας  με Θέμα  : «Προσβάσιμος Τουρισμός», η οποία διοργανώνεται από την   εταιρεία p-consulting.gr , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου GROWMAT – Growing the Market in Accessible Tourism (Πρόγραμμα Erasmus+ KA2) την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου  2018  στο Επιμελητήριο Αχαΐας, η  Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων ,απέστειλε για μια ακόμη φορά επιστολή στο Επιμελητήριο  Αχαΐας  όπως επίσης και στον  φορέα  υλοποίησης της εν λόγω ημερίδας , επισημαίνοντας την έλλειψη προσβασιμότητας  στον χώρο διεξαγωγής της (Επιμελητήριο Αχαΐας).

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες  διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής των Επιδοτούμενων  Ευρωπαϊκών  προγραμμάτων, είναι αναγκαίο   να πληρούνται  όλες  οι απαιτούμενες προδιαγραφές προσβασιμότητας  ( π.χ.  στις κτιριακές υποδομές), προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να παρακολουθήσουν τις δράσεις τους. Στις αίθουσες του Επιμελητηρίου Αχαΐας κατά  καιρούς φιλοξενούνται δράσεις  για τη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Παρ’ όλα αυτά  το κτίριο δεν πληροί  τις απαιτούμενες προδιαγραφές προσβασιμότητας  για άτομα με αναπηρία με αποτέλεσμα να αποκλείονται από την συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις.

 

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία  Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων  καλεί τους αρμοδίους του Επιμελητήριου Αχαΐας να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες όπως επίσης και να  συμμορφωθούν με τα πρότυπα προσβασιμότητας όπως αυτά έχουν καθιερωθεί με την Διεθνή Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Για  περισσότερες  πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον πρόεδρο της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων κο Λίβανο Ανδρέα στο κινητό τηλέφωνο: 6945595331

[the_ad id=”46704″]