Έκτακτη – Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα τέσσερις (14) Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. διότι πρέπει να κατεπειγόντως να προβούμε στην λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της 1ης αναμόρφωσης Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019, καθώς και στην άσκηση έφεσης κατά δικαστικής απόφασης λόγω δεσμευτικών προθεσμιών.

  1. Συμπλήρωση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της αριθ. 13/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου.

[the_ad id=”46371″]

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]