Εισήγηση Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών στην πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση δημοτικών τελών

0

Κατά την Ελληνική Μυθολογία «Άγγελος καλών μηνυμάτων, καλός Άγγελος. Άγγελος κακών μηνυμάτων, κακός Άγγελος». Ίσως αυτή ή ρήση των Αρχαίων παρέσυρε τους αγαπητούς κατά τα άλλα συνάδελφους της αντιπολίτευσης να προτείνουν μείωση δημοτικών τελών κεφαλοποιώντας ενδεχομένως πολιτικό όφελος.

Για να προκύψει οποιαδήποτε οικονομική πρόταση, πρώτα και πάνω από όλα, θα πρέπει και οφείλει αυτός ή αυτοί που την πρότειναν να διακατέχονται από το τρίπτυχο «Λογική-Ανάλυση-Σύνθεση» και να γνωρίζουν πως τα οικονομικά μεγέθη αναφέρονται στην συστοιχία Προϋπολογισμός-Εκτίμηση-Απολογισμός και όχι σε ευφάνταστα ΣΕΝΑΡΙΑ επιστημονικής και ίσως πελατειακής επιδίωξης. Άρα για να εξετάσουμε εάν δυνάμεθα να προβούμε σε μείωση δημοτικών τελών χρειάζονται στοιχεία, για να εκτιμήσουμε και όχι να σεναριοεκτιμήσουμε. Και αυτά είναι:

Α. Αποτελέσματα οικ. έτους 2019 και σύγκριση αυτών με παρελθόντα οικ. έτη, όσον αφορά σε:

2016          2017          2018        2019

ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ   92,34%     77,67%     76,23%      71,40

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ            1,04          1,01          0,98           1,16

Σχόλια:

Εισπραξιμότητα. Δείχνει τάση αισθητής μείωσης τα τέσσερα (4) τελευταία χρόνια λόγω οικονομικής ύφεσης, δηλαδή ή αύξηση της ανεργίας σε συνδυασμό με την εσωτερική υποτίμηση των Μνημονίων σε μισθούς και συντάξεις έχει συρρικνώσει κατά πολύ την αγοραστική δύναμη των πολιτών που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Ρευστότητα. Παρατηρούμε πως η ρευστότητα του δήμου για τα έτη 2016 – Αύγουστος 2019 δείχνει οριακές τάσεις μιας οικονομικής δυσχέρειας, ενώ σημεία ανάκαμψης αρχίζουν να φαίνονται στο τελευταίο τετράμηνο του έτους 2019, λόγω ρυθμίσεων και μείωσης του ακατάσχετου ποσού από τα 1.000 ευρώ στα 500 ευρώ. Μέσω της ρευστότητας ο δήμος ανακτά πιστοληπτική ικανότητα. Δηλ. μπορεί να ανταποκρίνεται σε υποχρεώσεις και πιστωτές, αποφεύγοντας στάση πληρωμών και χρεωστικά δάνεια.

Β. Οι άμεσες υποχρεώσεις-απαιτήσεις του δήμου με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο του οικ. έτους 2020 έχουν ως εξής:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μισθοδοσία 600.000€ + υπερωρίες/μήνα

Ν.Π.Δ.Δ 84.100€/μήνα

ΔΗΚΕΠΑ 41.000€/μήνα

Απορρίμματα 2.000.000€/έτος

Δικαστικές 800.000€ – 1.000.000€

Τιμολογούμενα 2.900.000€ (με έκθεση Οικ. Δ/νσης 20/03/2020)

Τοκοχρεολύσιο Δανεισμού Δήμου 970.000€/έτος

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κρατική επιχορήγηση για μισθοδοσία 460.000€/μήνα

ΔΕΗ 200.000€/μήνα

Τακτικά έσοδα από τα ταμεία του Δήμου 3.200.000€/έτος

Έκτακτες επιχορηγήσεις 14.700.000€/έτος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τιμολογούμενα 2,9 εκ. Εάν με ένα σύστημα rotation δεν πραγματοποιείται ή εύρυθμη αποπληρωμή των τιμολογηθέντων, οι συνέπειες στον δήμο θα επιφέρουν με επαγωγικότητα, κατασχέσεις λογαριασμών – δεσμεύσεις χρημάτων στις τέσσερις συστημικές τράπεζες-επιτήρηση-πτώχευση.

Από τα τακτικά έσοδα των 3,2 εκ. λόγω των ανωτέρω δηλ. οικονομική ύφεση- ανεργία – εσωτ. υποτίμηση 30% σε μισθούς και συντάξεις – μείωση αγοραστικής αξίας- στάση πληρωμών των πολιτών προς το δήμο από τις 15/03/2020 λόγω κορωνοϊού, η φιλόδοξη εκτίμηση είναι να εισπραχθούν το 50% αυτών (δηλ. 1,6 εκ. αντί 3,2 εκ.). Στο σύνολο του οικονομικού έτους 2019 μέρος των υποχρεώσεων μας αναφορικά με την εναπόθεση και την μεταφορά των απορριμμάτων, παραμένει απλήρωτο.

Αγαπητοί Συνάδελφοι-σσες,

Ο δήμος με ανύπαρκτη εισπραξιμότητα, χαμηλή έως μηδαμινή ρευστότητα, με πρωτογενή ελλείμματα που εξάλειψαν την ταμειακή του επάρκεια, οφείλει άμεσα να περιορίσει αισθητά την υλοποίηση των προϋπολογιζόμενων δαπανών οικ. έτους 2020 με αναστολή των πληρωμών του (πλην των απαραίτητων) ζητώντας παράλληλα κρατική επιχορήγηση σε οποιαδήποτε μορφή, εάν θέλει να πραγματοποιήσει τον προϋπολογισμό του 2020, οφείλουμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία μας και όχι αρεστοί.

Η μη όμως αποπληρωμή των υποχρεώσεων του δήμου έχει ως συνέπεια την απειλή της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, συντελώντας στην ανεργία, στην έλλειψη ρευστότητας των νοικοκυριών, στην ανασφάλεια, στην παραβατικότητα και τέλος σε μια κοινωνία ψυχικά ανούσια.

Συνεπώς αντιπαρέρχομαι την πρόταση των συναδέλφων της αντιπολίτευσης για μείωση των δημοτικών τελών στο επίκεντρο μιας υδρονοβόμβας υγειονομικού χαρακτήρα με οστικό κύμα οικονομικών συνεπειών στην ευρύτερη παγκόσμια οικονομία. Προτείνω δε, συνυπολογίζοντας το χρόνο της επιμήκυνσης της πανδημίας με τα υφεσιακά οικονομικά αποτελέσματα που αυτή θα αποφέρει σε παγκόσμιο, αλλά και τοπικό επίπεδο, να εξετάσουμε εκ νέου το μέγεθος των οικονομικών αξιών που συντελούνται στο δήμο μας και να προβούμε στις απαραίτητες τροποποιήσεις με γνώμονα πάντα το συμφέρον των δημοτών μας. Εν κατακλείδι θα ακολουθήσει αρχές Μαΐου, ανάλογα της έκβασης των γεγονότων-καταστάσεων που βιώνουμε και της αποκατάστασης της ροής των εισπραχθέντων μεγεθών του δήμου, συγκεκριμένη πρόταση – μελέτη σχετικά με τη μείωση των τελών προς όφελος των δημοτών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ