Εισήγηση αντιδημάρχου οικονομικών για τις μηδενικές αυξήσεις των δημοτικών τελών

0
87

Εισήγηση αντιδημάρχου οικονομικών υπηρεσιών δήμου Αιγιάλειας κου Καλαμίδα Δημητρίου για τις μηδενικές αυξήσεις των δημοτικών τελών

Κες & κοι συνάδελφοι,

Ο καθορισμός των συντελεστών των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, συντάχθηκε καθορίζοντας τους συντελεστές έτσι  ώστε να τηρείται η ανταποδοτικότητα των Εσόδων με τις Δαπάνες που η Υπηρεσία Καθαριότητας κρίνει απαραίτητες για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της.

Προσωπικά οφείλω να σας τονίσω την πολυπαραμετρικότητά τους,  γνωρίζοντάς σας πως οι Δαπάνες των Δημοτικών Τελών στα Απορρίμματα και Ηλεκτροφωτισμό, καθορίζουν τα ισοσκελισμένα έσοδά μας.

ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

1.- Η τραγικότητα των Υποχρεώσεων που παραλάβαμε των απορριμμάτων από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ανέρχεται στο ποσό τω   864.092,00€

2.- Η εικόνα των Απορριμμάτων τόσο στο ΣΜΑ όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών με την μη αποκομιδή αυτών, είχε ως αποτέλεσμα, όπως όλοι ενθυμούμεθα μια οικονομικο-υγειονομική βόμβα

3.- Η σημερινή χαρτογράφηση των Απορριμμάτων αποτιμάται αποτελεσματικότατη τόσο στην καθημερινή αποκομιδή όσο και στην αποκατάσταση του ΣΜΑ. Σημειώνεται ότι μέχρι πρότινος ακουγόντουσαν φωνές του τύπου:  «Μαζεύετε τα σκουπίδια!!!!! Αλλά τα στοιβάζετε στο ΣΜΑ της ΤΕΜΕΝΗΣ». Ήρθαμε και σε διάστημα ενός έτους αποδείξαμε ως Δημοτική Αρχή (με την πολιτική διεισδυτικότητα Καλογερόπουλου), πως μπορούμε και να τα μαζεύουμε και να τα αποστέλλουμε σε κοντινά πλέον νόμιμα ΧΥΤΑ, με χαμηλό κόστος μεταφοράς και παράλληλα με αποκατάσταση του ΣΜΑ ΤΕΜΕΝΗΣ.

4.- Χρησιμοποίησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή το ποσό των 619.000€, ως πίστωση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ,  για τη μεταφορά και εναπόθεση των απορριμμάτων, γνωρίζοντας πως τα χρήματα αυτά θα λείψουν από Έργα Οδοποιϊας, Παιδικών Χαρών κλπ. Τούτο αποδεικνύει πως τα Απορρίμματα αποτελούν Προτεραιότητα Κάθε Δημοτικής Αρχής. Ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δυο (2) Δημοτικών Αρχών, είναι η αποτελεσματικότητα της σημερινής Δημοτικής Αρχής.  Αυτή η αποτελεσματικότητα εκτός της ικανότητας, χρειάζεται αξιοπιστία ως προς την αποπληρωμή των υποχρεώσεών μας απέναντι στους πιστωτές μας. Παράδειγμα:  μεταφορείς, ΧΥΤΑ Βόνιτσας, ΔΕΛΦΩΝ, Τριανταφυλλιάς κλπ.

Μετά από όλα αυτά θα ήθελα να σας προτείνω, ως υπεύθυνος της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, γνωρίζοντας εκ του σύνεγγυς τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για ισοσκελισμένα Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού της τάξεως των 6.894.820,00€,  μηδενικές αυξήσεις

διασφαλίζοντας την Αποκομιδή των Απορριμάτων για το οικονομικό έτος 2021.

Κάθε άλλη πρόταση κρίνεται Διαχειριστικά Επικίνδυνη, διότι ως βασική φιλοσοφία της, έχει τη μείωση των Δημοτικών Τελών και μόνο, χωρίς να συνυπολογίζει τις πιθανές αστοχίες στην Αποκομιδή των Απορριμμάτων για το έτος 2021.  Τούτο δε, αποδεικνύεται από την εναλλακτική σας πρόταση για μείωση της ΔΕΗ από το έτος 2020 στο 2021 κατά 860.000,00€ και από τη δική μας πρόταση κατά 600.000,00€ για το έτος 2021.  Υπολογίζετε ότι θα αυξηθούν τα Έσοδα λόγω αλλαγής των τετραγωνικών μέτρων στη ΔΕΗ. Πλην όμως, αγνοείτε ότι με εισήγηση της Υπηρεσίας Εσόδων του Δήμου μας η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν τον Αύγουστο του 2021.

Ως Δημοτική Αρχή επιθυμούμε με την εισήγησή μας, μηδενικές αυξήσεις των Δημοτικών Τελών, αναλαμβάνοντας το ρίσκο να φανούμε στην Τοπική Κοινωνία Χρήσιμοι και όχι αρεστοί.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την επίλυση του προβλήματος της Αποκομιδής και μεταφοράς των Απορριμμάτων μακροπρόθεσμα και για το έτος 2021 & για το έτος 2022, διαβεβαιώνοντας ότι τον αντίστοιχο μήνα του 2021 θα έχουμε εκτιμήσεις πλέον και όχι προϋποθέσεις για το 2022 & ίσως τότε η αύξηση να είναι μεγαλύτερη του 10%.

Αγαπητοί συνάδελφοι, οι διαγνώσεις όλων των πολιτικών παρατάξεων επί δεκαετιών είναι, πως πάντα φταίνε οι άλλοι για τη δική μας αναποτελεσματικότητα.

Θα πρότεινα στο έλλεμμα αυτής της ηθικοπολιτικής παιδείας και στο ύψος των περιστάσεων που βιώνουμε,  να συμπορευθούμε με κοινή διάγνωση το συμφέρον του Τόπου μας και μόνο.

Ευχαριστώ!