Έγινε δεκτό το αίτημα του Δήμου Αιγιαλείας περί παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, ο οποίος εισηγήθηκε θετικά και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Φαρμάκης εξέδωσε τη σχετική απόφαση.

Σε σχετική δήλωσή του ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Καλογερόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι αναγνωρίστηκε το ιδιαίτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη δυσκολία ανεύρεσης εγκεκριμένου χώρου διάθεσης των απορριμμάτων του Δήμου μας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο σχεδιασμός της διάθεσης των απορριμμάτων θα αναλάβει πλέον ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αχαΐας.

Παρά ταύτα η Δημοτική Αρχή ασχολείται με υπομονή και επιμονή ώστε η αποκομιδή να συνεχιστεί απρόσκοπτα και λαμβανομένης υπόψιν της ιδιαιτερότητας, να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων.