Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου καλεί τους αντιπροσώπους μέλη της, στην 1η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ΩΡΑ 6:00 το απόγευμα στην αίθουσα του Ε.Κ.Αιγίου, Αριστείδου 4 με τα παρακάτω θέματα:

  1. Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός της Δ/σης, έτους 2018.
  2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Έγκριση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού της Δ/σης, έτους 2018.
  4. Οικονομικός Προϋπολογισμός της Δ/σης έτους 2019.
  5. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019.
  6. Ανακοινώσεις – Προτάσεις και Λήψεις Αποφάσεων

[the_ad id=”46274″]

 

[the_ad id=”57928″]