Για μια ακόμη χρονιά, σε μια περίοδο έντονων διεργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, διοργανώνεται από τον «Σύμβουλο Επιχειρήσεων» -σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τον Δήμο Ερυμάνθου και το Επιμελητήριο Αχαΐας-  το Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2022.Με τον πρωτογενή τομέα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας λόγω της επαπειλούμενης επισιτιστικής κρίσης, κάτι που αφορά σε μεγάλο βαθμό και της χώρα μας.

Φυσικά πέραν από των αναγκαίων  αναπροσαρμογών και των έκτακτων μέτρων στήριξης της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, που ήδη συζητούνται στον δημόσιο διάλογο, οι βασικές προτεραιότητες εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί και παραμένουν στα ζητούμενα. Η ορθή αξιοποίηση των υπαρχόντων χρηματοδοτικών εργαλείων, η ανάπτυξη νέων και η ενσωμάτωση της καινοτομίας σε κάθε  κλάδο του πρωτογενούς τομέα, είναι επίσης θέματα  πολύ επίκαιρα που χρήζουν εμπλουτισμού μέσω ενός γόνιμου διάλογου. Ο καθοριστικός  ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Πρωτογενή Τομέα είναι επίσης ένα από τα βασικά θέματα των φετινών συνεδριών του e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ, όπως πάντα  γίνεται στις εκδηλώσεις του «Συμβούλου Επιχειρήσεων», θα παρουσιαστούν σημαντικές καλές πρακτικές που δείχνουν τον δρόμο της ανάπτυξης στον Πρωτογενή Τομέα στον τόπο μας.

Το Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2022 στηρίζεται από την FOOXOXYS και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  Έρευνας και Καινοτομίας «IRIS» με χορηγούς επικοινωνίας το ΙΟΝΙΑΝ Channel, την πανελλήνια ενημερωτική ιστοσελίδα www.pressgreece και το  www.symboulos.gr

Δημόσια συζήτηση για τις βασικές προτεραιότητες της Αγροτικής Ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα, διοργανώνει διαδικτυακά το e-forum Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τη Δευτέρα 4 Απριλίου στις 18:00.

Τα θέματα θα είναι: Χρηματοδοτικά εργαλεία για την εφαρμογή Περιφερειακής Αγροτικής Πολίτικης στην ΠΔΕ» και «Ο αναπτυξιακός ρόλος των Αγροδιατροφικών προγραμμάτων στην ΠΔΕ».

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας: www.forumanaptixis.gr.