Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Ι του χορευτικού Ομίλου Αιγίου, η καταστατική έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή το απόγευμα στις 2 Δεκεμβρίου. Παρέστησαν και υπέγραψαν πλέον των μισών από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Απεδέχθηκαν ομόφωνα τα 17 άρθρα του νέου καταστατικού δια των οποίων πραγματοποιείται διόρθωση παλαιών άρθρων, συμπλήρωση, τροποποίηση, αναδιάταξη, επαναρίθμηση, κωδικοποίηση και μεταγλώττιση στην Δημοτική, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι διατάξεις που προβλέπουν οι Νόμοι, στην σημερινή πραγματικότητα. Η ψηφοφορία έγινε κατ` άρθρο αλλά και στο σύνολο του νέου καταστατικού, το οποίο διάβασε η πρόεδρος Ελένη Αρβανίτη – Καφεντζή ενώ σε οθόνη τα παρόντα μέλη του Ομίλου μπορούσαν να δούν τα άρθρα του Καταστατικού και τις παραγράφους μία προς μία ( προσφορά εθελοντική για μία ακόμα φορά του ακούραστου Βασίλη Μανουηλίδη ). Πρόταση από μέλος για μείωση του αριθμού υπογραφών που χρειάζονται για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ( Άρθρο 8 παρ. 8Α ), απορρίφθηκε. Η ισχύς του νέου Καταστατικού άρχεται από της νομίμου εγκρίσεώς του.