Δύο δράσεις με κοινωνικό περιεχόμενο προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με περισσότερα από 2,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις που απευθύνονται σε Άτομα με Αναπηρία, όπως επίσης σε ευπαθείς ομάδες (άνεργοι, μετανάστες, άποροι και κοινωνικά περιθωριοποιημένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας κ.ά.).

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τα ΑμεΑ

Ξεκίνησε από σήμερα Τρίτη 2 Απριλίου 2019 η υποβολή προτάσεων έργων-πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν δράσεις στο πλαίσιο του έργου: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τα ΑμεΑ: Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις & Ένταξη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές, Προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία».

Κοινωνία – Δικαιώματα και Εργασία – Κοινωνική ένταξη είναι οι δύο τομείς που δύναται να χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 500.000 ευρώ. Ο πρώτος τομέας Κοινωνία – Δικαιώματα εστιάζει σε δράσεις για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και ένταξη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές. Επίσης, ο τομέας της Εργασίας – Κοινωνικής ένταξης στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία. Στο πλαίσιο της δράσης μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα σε τουλάχιστον 55 άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης. Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 13 Μαΐου 2019.

[the_ad id=”46371″]

Δράσεις για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων

«Δράσεις Δημιουργίας Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», είναι ο τίτλος της δεύτερης πρόσκλησης, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία ενός Πολυδύναμου Κέντρου, ανάπτυξη μίας κινητής μονάδας, δημιουργία ενός Κέντρου ημέρας – με υπηρεσίες βραχείας φιλοξενίας αστέγων, παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων σε γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες (άνεργοι, μετανάστες, άποροι και κοινωνικά περιθωριοποιημένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας κ.ά.), προγράμματα παρεμβάσεων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κοινωνικής επανένταξης απεξαρτημένων, όπως επίσης γονεϊκή στήριξη και προστασία εξαρτημένων.

Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε από σήμερα Τρίτη 2 Απριλίου 2019 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019.

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”48922″]