Το Ε.Κ.Α.ΜΕ./ΑμεΑ Αιγίου ευχαριστεί δημοσίως όλους τους συμπολίτες που βοηθούν στην υλοποίηση των σκοπών του Κέντρου με την οικονομική τους ενίσχυση. Το Δ.Σ. γνωρίζει ότι τα χρήματα αυτά συλλέχθηκαν από το υστέρημα των ευαισθητοποιημένων ανθρώπων και βεβαιώνει όλους τους δωρητές ότι διαχειρίζονται με μοναδικό σκοπό την κάλυψη των ουσιαστικών αναγκών των εκπαιδευομένων του Ε.Κ.Α.ΜΕ.:

Κος Νικόλαος Καζάσης 50€ εις μνήμην Χρήστου Καζάση

Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αιγίου 50€ εις μνήμην Οικονόμου Ιωάννη

Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αιγίου 50€ & Οικ. Νίκου & Κατερίνας Παπανικολάου 20€ εις μνήμην Αλμπάνη Βασιλείου

Κα Δήμου Ειρήνη 20€ εις μνήμην Νάμπουρη Λεωνίδα

Κα Όλγα & Κος Θανάσης Παππάς 50€ εις μνήμην Νικόλαου Παπαποστόλου

Κος Κων/νος Κουβερτάρης 50€

Κα Καλαμίδα Βούλα 5€, Κα Βασιλική Γουργουλέτου 10€, Κα Διαμαντοπούλου Μάρω 10€, Κος Κουκόπουλος Πάνος 5€, Κος Κουτσόπουλος Μιχάλης 5€, Κος Διονύσιος Τσιμπίδης 5€, Κος Σερβές Χρήστος 5€, Κα Μητροπούλου Ελένη 10€, Κος Δημακόπουλος Σταύρος 20€, Κος Αθανασόπουλος Γεώργιος 20€, Κος Κοσσιέρης Δημήτρης 20€ & Κος Χρονόπουλος Αλέξανδρος 10€ εις μνήμην Άννας Αθανασοπούλου

Συγγενείς & Φίλοι 350€ εις μνήμην Κριμπένη Μαρία

Κος Ηλιόπουλος Σπύρος 50€, Κος Αλοίμονος Παναγιώτης 20€, Κα Αλοιμόνου Κατερίνα 20€, Κος Σπανός Στάθης 50€ & Κα Μαρία &Pierre Nizet 50€ εις μνήμην Απόστολου Κούτρα

Σύλλογος Συνταξιούχων ΔΕΗ Πελοπ/νησου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων 50€ εις μνήμην Δημητρίου Παπαιωάννου

Κος Κων/νος Λουκόπουλος 30€ εις μνήμην προσφιλών προσώπων