Την Τρίτη 08/11/2022 από 9.00 π.μ. έως 2.00μ.μ. στην Πλατεία Διακοπτού (Σιδηρ. Σταθμό) της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού θα διενεργηθούν από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διαγνωστικά test rapid για covid-19.