Ο Δήμος Αιγιαλείας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων (δωρεάν), τα οποία θα πραγματοποιηθούν και στην Κοινότητα Ακράτας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται στην περιοχή για τα προγράμματα:

  • Οικολογικές λύσεις για το σπίτι (25 ώρες)
  • Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες (10 ώρες)
  • Ανακύκλωση και κομποστοποίηση (25 ώρες)
  • Πρώτες βοήθειες (25 ώρες)

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Τηλ. 2691026136), αλλά και στο ΚΕΠ Ακράτας (Τηλ. 26963 60300), οπού μπορείτε να προμηθευτείτε και τη σχετική αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα.