Σχετικά με δημοσιεύματα εφημερίδας που έλαβαν χώρα την 28/09/20, αναφορικά με τις καταγγελίες για την τύχη των μαρμάρων που ξηλώθηκαν από τα πεζοδρόμια ,  διευκρινίζονται τα παρακάτω.

Πάγια αρχή του Δημάρχου είναι ότι η πολιτική δεν ασκείται μέσω Δικαστηρίων. Μακριά από τον Δήμαρχο τέτοιες πρακτικές , άλλωστε δεν έχει καταθέσει ποτέ μήνυση εναντίον κάποιου.

Όσον αφορά τα  καταγγελλόμενα από κάποιους αρχηγούς παρατάξεων,  επισημαίνεται ότι ο Δήμαρχος, ως Διοικητικός Προϊστάμενος εφ όσον η καταγγελία γίνεται κατά των Υπηρεσιών και πάντως σε χρόνο που αυτός δεν ασκούσε διοίκηση, ως όφειλε έχει διατάξει την διενέργεια Ε.Δ.Ε. η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και  διενεργείται κατά Νόμον αμιγώς υπηρεσιακά από πρόσωπα που προβλέπονται στον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ,  χωρίς να έχει κανένα άλλο πρόσωπο δυνατότητα παρέμβασης σε αυτήν .

Υπό τα προεκτεθέντα αυτονόητο καθίσταται ότι ο Δήμαρχος ούτε  απέστειλε κάποια κλήση στους αρχηγούς των παρατάξεων ούτε υπέγραψε κάποια σχετική απόφαση όπως ψευδώς αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα ,άλλωστε από μία απλή ανάγνωση αυτής που είδε το φως της δημοσιότητας  στο ίδιο φύλο, προκύπτει ότι ο αποστολέας αυτής διενεργών την Ε.Δ.Ε. είναι γυναικείο πρόσωπο ,  εξ όσων γνωρίζουμε δε η ίδια τυποποιημένη πρόσκληση στέλνεται σε όλους ανεξαιρέτως όσοι  καλούνται από τον  εκάστοτε διενεργούντα Ε.Δ.Ε. να καταθέσουν .

Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε προφανώς ότι ο Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να προστατέψει τα συμφέροντα του Δήμου και έτσι πρέπει να λειτουργούμε άπαντες.

Συνεπώς η κλήση για παροχή διευκρινίσεων και διασαφηνίσεων  αναφορικά με τα καταγγελλόμενα ούτε υπερβολική είναι, ούτε ασύμβατη με τις ιδιότητες των καταγγελλόντων, αντιθέτως μπορεί να συνεισφέρει πάρα πολλά στην έρευνα.

Τέλος διευκρινίζουμε ότι το θέμα , σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, αφορά πιθανή  κακοδιαχείριση προφανώς όπως υπονοείται, από υπηρεσιακούς παράγοντες και δεν έχει σχέση με τη διαχείριση της εκάστοτε προηγούμενης πολιτικής αρχής.

Ακριβώς  ως τέτοιο διερευνάται από την υπηρεσία μέσω της διενεργούμενης Ε.Δ.Ε. και όχι ως χροιά πολιτικού σκανδάλου.

Υ.Γ. Είναι η δεύτερη φορά που κάποιοι δεν βλέπουν ποιος ακριβώς υπογράφει έγγραφο ή ανακοίνωση και προβαίνουν βιαστικά  σε επιθετικές ανακοινώσεις χωρίς λόγο. Αν δεν πρόκειται για σύμπτωση, προφανώς εθελοτυφλούν. Και αυτό συνιστά μείζον  θέμα αναφορικά με τον τρόπο άσκησης  του θεσμικού τους ρόλου δηλ. της γόνιμης άσκησης κριτικής από την μειοψηφία.