Το συμβούλιο της κοινότητας Σελιανιτίκων, στο πλαίσιο των θεσμικών του αρμοδιοτήτων, εγκαινιάζει μια νέα πρωτοβουλία του για την προώθηση του εθελοντισμού στην περιοχή με την δραστηριότητα «Νοιάζομαι και Δρω για τον Τόπο μου», που αφορά στη διαρκή συνεργασία του συμβουλίου της κοινότητας με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών.

Για το σκοπό αυτό, στην κοινότητα δημιουργείται το «Μητρώο Εθελοντών Κοινότητας Σελιανιτίκων», στο οποίο θα καταχωρούνται τα στοιχεία όσων (μεμονωμένα άτομα, άτυπες ομάδες εθελοντισμού, σύλλογοι) επιθυμούν να συμμετέχουν στην κατάρτιση και στην πραγματοποίηση κοινωφελών δραστηριοτήτων προς όφελος της περιοχής.

Στο προσεχές διάστημα η κοινότητα Σελιανιτίκων πρόκειται να προβεί σε δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, που αφορούν στην προώθηση του εθελοντισμού και στην ενίσχυση του οργανωμένου εθελοντικού κινήματος στην περιοχή των Σελιανιτίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο του συμβουλίου της Κοινότητας Σελιανιτίκων Γεώργιο Ρόζο (6948232116) ή και στον νόμιμο αναπληρωτή του και μέλος του συμβουλίου της κοινότητας Ιωάννη Τζεβελέκα (6999960810).

Σημαντική Ενημέρωση:

Διευκρινίζεται προς όλους τους κατοίκους ότι οι επίσημες θέσεις του συμβουλίου της κοινότητας Σελιανιτίκων διατυπώνονται μόνο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού και πάντοτε με γραπτή δημόσια ανακοίνωση. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε διαφορετικό ειπωθεί είτε από σύμβουλο είτε από δημότη αποτελεί απλώς προσωπική άποψη και δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση την επίσημη θέση του συμβουλίου της κοινότητας.