Συνεργασία με το ΔΙΕΚ Θέρμης ξεκίνησε το ΔΙΕΚ Πάτρας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος eTwinning. Πρόκειται για Ευρωπαϊκή δράση ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, η οποία έχει ως σκοπό να φέρει πιο κοντά τα δύο Ινστιτούτα μέσω της τεχνολογίας.

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες ή πόλεις, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning λειτουργεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), σύμφωνα με την από 6/11/2014 επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υπ’ αρ. πρωτ. 205041/Δ1/16.12.2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.

[the_ad id=”46371″]

Μέσα από την ψηφιακή διάδραση οι καταρτιζόμενοι/ες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές/τριες τους θα σχεδιάσουν και θα δημιουργήσουν μαζί έργα τα οποία θα ενισχύσουν το γνωστικό τους επίπεδο, ενώ παράλληλα θα καλλιεργήσουν δεξιότητες και στάσεις οι οποίες θα δώσουν προστιθέμενη αξία σε θέματα της ειδικότητας που σπουδάζουν.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς για πρώτη φορά πραγματοποιείται στη χώρα μας από Δημόσια ΙΕΚ τα οποία υπάγονται στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση επιπέδου πέντε (05). Επίσης, προσφέρει και το πλεονέκτημα της μελλοντικής συνεργασίας με άλλη ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, στάσεων και συμπεριφορών, έτσι ώστε να εμπλουτιστεί περαιτέρω το υπάρχον γνωστικό πλαίσιο όλων των συμμετεχόντων.

[the_ad id=”46274″]

Τα έργα eTwinning ξεκίνησαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 και η ολοκλήρωσή τους αναμένεται το Μάιο του 2019. Τα τμήματα που συμμετέχουν είναι από το ΔΙΕΚ Πάτρας: Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου – Κινηματογράφου, Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία), Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής και Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού. Το ΔΙΕΚ Θέρμης συμμετέχει με τα εξής τμήματα: Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου – Κινηματογράφου, Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef), Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας και τέλος, Τεχνολογίες Επικοινωνίας & Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. Travel).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το eTwinning, μπορείτε να επισκεφτείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.etwinning.gr/

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]