Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “F.A.M.E. ROAD” στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Αιγιαλείας, πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο εκπαιδευτικές επισκέψεις από επιχειρήσεις της Ιταλίας σε επιχειρήσεις της Αιγιαλείας.

Ειδικότερα, επιχειρηματίες από τη Γκραβίνα και τη Γκροτάλιε επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας, σε κλάδους που συνδέονται με τους άξονες του έργου (Τρόφιμα, Τέχνη, Μετακίνηση, Ενέργεια), ενώ τους δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής τους. Σκοπός των επισκέψεων αυτών ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις, καθώς και η διερεύνηση πιθανών συνεργειών.