Η Δ.Ε.Υ.Α  Αιγιαλείας ανακοινώνει  ότι στις 06-05-2019 ημέρα Δευτέρα, λόγω  επισκευής σε κεντρικό αγωγό στο δίκτυο ύδρευσης επί των οδών Μητροπόλεως & Αισχύλου , θα υπάρξει  διακοπή της  υδροδότησης  από τις 22:30 μ.μ. έως 06:00 π.μ. σε ολόκληρη την περιοχή του Αιγίου από την οδό Περιμετρικής έως την Κανελλοπούλου καθώς και στην περιοχή της Ροκάς.