Με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης να ξεχωρίζει συνεδριάζει αύριο Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Αιγιαλείας. Συγκεκριμένα έρχεται προς έγκριση η απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2018 που σύμφωνα με πληροφορίες παραμένει σταθερό, ζήτημα που αναμένεται να μονοπολήσει το ενδιαφέρον δεδομένου ότι οι πάντες ανέμεναν, ένα χρόνο μετά τη διεύρυνση της ΔΕΥΑ να υπάρξει κάποια ελάφρυνση στα τιμολόγια του Αιγίου…

[the_ad id=”46371″]

Υπενθυμίζουμε άλλωστε ότι πέρυσι όταν προχώρησε η διεύρυνση της ΔΕΥΑ το θέμα της αναγκαιότητας μείωσης των τιμολογίων του Αιγίου είχε τεθεί επισταμένα από την μειοψηφία τόσο από τον Γρηγόρη Τριανταφυλλόπουλο (που συμμετέχει ως εκπρόσωπος της μειοψηφίας στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ) όσο κι από τον Στάθη Θεοδωρακόπουλο με τον Θανάση Παναγόπουλο να «μεταθέτει» την όποια συζήτηση για μείωση στη φετινή χρονιά, κάτι που όμως δεν… επετεύχθη όπως φαίνεται.

Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζει επίσης ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2018, αλλά και η ήψη απόφασης θετικής γνωμοδότησης του Δήμου Αιγιαλείας, για την υποβολή πρότασης από τη Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας προς ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε στη Σ.Α.Ε.Π.401 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων) για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης πυρόπληκτων οικισμών του Δήμου Αιγιαλείας» καθώς και η έγκριση της υπ’ αριθ.376/2017 απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» με διακριτικό τίτλο (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α), σχετικά με την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων (πίνακας 5Γ) οικον. έτους 2018.

 

[the_ad id=”48922″]

 

[the_ad id=”46704″]