Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει την δέσμευση και διαγράμμιση δύο (2) θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ, στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Λ. Αιγαίου στη συμβολή της με την οδό Σερίφου και στη συμβολή της με την οδό Σποράδων, προκειμένου να εξυπηρετεί την πρόσβαση στο χώρο κολύμβησης, ατόμων ΑΜΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα και με την γνωμοδότηση του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την κάθε θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ θα τοποθετηθεί ειδική κατακόρυφη σήμανση και οριζόντια διαγράμμιση στα σημεία που απεικονίζονται στο απόσπασμα Google Earth, ενώ οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη και επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.