Μετά τις Αρχαιρεσίες του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου που έλαβαν χώρα την 29η Ιουνίου 2022 και μετά από κάλεσμα του πλειοψηφούντος Συμβούλου Γεωργόπουλου Παναγιώτη, συνεδρίασαν τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα η Νέα Διοίκηση.

Βάσει των ανωτέρω, προέκυψε το κάτωθι αποτέλεσμα:

Νέα Σύνθεση Δ.Σ. του Ε.Κ. Αιγίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεωργόπουλος Παναγιώτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λειβαδίτης Σταύρος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καυκάς Παναγιώτης

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σαζακλής Γεώργιος

ΤΑΜΙΑΣ: Κοντεσοπούλου Μαρία

ΕΦΟΡΟΣ: Γιάχος Κωνσταντίνος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κουτσουμπής Παναγιώτης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Νύχτης Παναγιώτης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος