Το έργο της συντήρησης οδών της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου ξεκίνησε την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου με σκοπό την αποκατάσταση δρόμων των οποίων η άσφαλτος έχει υποστεί φθορές.

Η μελέτη του έργου, ύψους 800.000 €, εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, δημοπρατήθηκε και κατακυρώθηκε στον μειοδότη ανάδοχο με ποσοστό έκπτωσης 66%.

Η αρχή έγινε από την οδό Κούταλης στον Συνοικισμό Νικολάου Πλαστήρα, παρεμβάσεις προβλέπονται στις οδούς Σκουφά, Διγελιωτίκων και αλλού.