Οι Αρχαιρεσίες του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης, της Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπου για την Γ.Σ.Ε.Ε. θα γίνουν στις 29 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 18:00 έως 21:00 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αιγίου, Αριστείδου 4.

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές από την Εφορευτική Επιτροπή, στα γραφεία του Ε.Κ. Αιγίου Αριστείδου 4, την Πέμπτη 23/06/2022 από ώρα 9:00 π.μ. έως 13:00 και την Παρασκευή 24/06/2022 από ώρα 9:00 έως 12:00 το μεσημέρι, οπότε και λήγει και η προθεσμία κατάθεσης αίτησης υποψηφιοτήτων.