Στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας, στην οδό Φεϊζοπούλου 8 στο Αίγιο, την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 και από ώρα 10:00 έως 14:00, διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη (5) πέντε μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου καθώς και δυο (2) τακτικών αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ. και δυο (2) αναπληρωματικών αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ. Κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών προσήλθαν και ψήφισαν 38 μέλη, εκ των οποίων υπήρξαν 37 Έγκυρα, 1 Λευκό και κανένα Άκυρο.

Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας:

Για Μέλη του Δ.Σ. του Φ.Σ. Αιγιαλείας οι:

Μεντζελόπουλος Σεραφείμ του Ανδρέα με έντεκα (11) ψήφους

Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Θεοφάνη με επτά (7) ψήφους

Ξηρομάμου Χριστίνα Ανδριάνα του Ιωάννη με έξι (6) ψήφους

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου με έξι (6) ψήφους

Νικολάου Δημήτριος του Ιωάννη με πέντε (5) ψήφους

Τσιαγάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη με δυο (2) ψήφους

Τακτικοί Αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. οι:

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου με είκοσι (20) ψήφους

Μεντζελόπουλος Σεραφείμ του Ανδρέα με δέκα έξι (16) ψήφους

Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. οι:

Ζήσης Γεώργιος του Πολυχρόνη με είκοσι δύο (22) ψήφους

Αρβανίτης Δονάτος του Κωνσταντίνου με δέκα τέσσερις (14) ψήφους

Καμία ένσταση δεν υπεβλήθη.