Στο Αίγιο σήμερα 06 Μαρτίου του έτους 2020 και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου επί της οδού Κορίνθου αριθ. 67 και Θέμιδος 1, συνήλθε εκτάκτως το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Γεωργίου Μπέσκου, όπου αποφάσισε την αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου από τα καθήκοντά τους αφορώντα σε παραστάσεις σε ακροατήρια πολιτικά, ποινικά και Διοικητικά, διαρκείας της αποχής από Δευτέρα 09-03-2020 έως και Τετάρτη 11-03-2020 λόγω εμφανίσεως κρουσμάτων κορωναϊού –Covid 19 στην Περιφέρειά μας συντασσόμενο και με τις αποφάσεις των Δ.Σ όλων των δικηγορικών Συλλόγων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Παράσταση σε ακροατήρια επιτρέπεται μόνο σε υπό παραγραφή υποθέσεις.

Προς αποφυγή συνωστισμού τις αναβολές θα τις αιτείται μέλος του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου. Επίσης αναστέλλεται η παροχή υπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου σε τρίτους( πώληση ενσήμων κλπ). Τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου θα εξυπηρετούν μόνο καταθέσεις δικογράφων.