Ερώτηση  στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης, σχετικά με τη διευκόλυνση προσβασιμότητας στην Κτηματογράφηση ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών του Ν. Αχαΐας.

Εκτός της πολυπλοκότητας και της ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής εμπραγμάτων δικαιωμάτων με ακρίβεια και δίχως λάθη, που ενδεχομένως αποφέρουν δυσάρεστες επιπτώσεις για τις ιδιοκτησίες τους, μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές  του Ν. Αχαΐας, αντιμετωπίζουν και πρόσθετες δυσκολίες, οι οποίες δυσχεραίνουν την εξυπηρέτησή τους.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης

[the_ad id=”46274″]

 

ΕΡΩΤΗΣΗ    

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 Θέμα: «Διευκόλυνση προσβασιμότητας στην Κτηματογράφηση ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών του Ν. Αχαΐας»

Η χώρα μας βρίσκεται  ήδη στην τέταρτη γενιά του προγράμματος κτηματογράφησης. Το στάδιο αυτό  (ΚΤΙΜΑ 16), αφορά τη συλλογή δηλώσεων για το 63% της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνει 57 περιφερειακές ενότητες, 204 καλλικρατικούς δήμους, 5.342 ΟΤΑ, 83,5 εκατ. στρέμματα (63% έκτασης χώρας), 16,5 εκατ. δικαιώματα πολιτών (43% από τα 39 εκατ. της χώρας), εκ των οποίων τα 6,2 εκατ δικαιώματα σε αστικές περιοχές και τα 10,3 εκατ. δικαιώματα σε αγροτικές περιοχές  (ορεινοί οικισμοί σε έντονο ανάγλυφο, παραδοσιακοί, ενεργοί και μη, νησιωτικοί κλπ), δασικές εκτάσεις και υδάτινους όγκους καθώς και όλα τα νησιά και τις βραχονησίδες της Ελλάδας.

Η εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ακίνητης περιουσίας είναι υποχρεωτική είτε στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης ή  μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου, η οποία είναι διαθέσιμη για το κοινό από την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου.

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές  του Ν. Αχαΐας, δεν διαθέτουν είτε τη δυνατότητα πρόσβασης, είτε την κατάλληλη γνώση για την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων και επομένως είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν σε Κτηματολογικό γραφείο, το οποίο βρίσκεται στην έδρα του Νομού.

[the_ad id=”46371″]

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε

  1. 1. Προτίθεστε να λάβετε μέτρα για τη βελτίωση της οργάνωσης του έργου με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών;
  2. Σκοπεύετε να εντάξετε εναλλακτικούς τόπους κατάθεσης υποβολής αιτήσεων όπως στις έδρες Καποδιστριακών Δήμων ή στα υφιστάμενα ΚΕΠ της ΠΕ Αχαΐας ώστε οι κάτοικοι των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών να δύνανται να εξυπηρετηθούν;
  3. Υπάρχει πρόβλεψη διορθώσεων, όπου απαιτείται, δίχως κόστος για τους πολίτες; Εάν ναι, με ποιους (θεσμικούς, διοικητικούς, τεχνικούς) τρόπους προτίθεται η «ΕΚΧΑ ΑΕ» να αντιμετωπίσει τα σχετικά ζητήματα, και σε ποια χρονοδιαγράμματα;

     Ο  ερωτών βουλευτής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ
Βουλευτής ΝΔ – Αχαΐας

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]