Το έργο αφορά: α. την ανάπλαση του εμπορικού κέντρου Αιγίου και συγκεκριμένα την Πλατεία Αγ. Λαύρας και τις περιμετρικές αυτής οδούς και την  Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές αυτής οδούς και β. την υπογείωση του εναερίου δικτύου ηλεκτροδότησης και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίας Λαύρας και στις περιμετρικές οδούς και στην πλατεία Βαλφούρ και στις περιμετρικές οδούς.

 

 

Περιλαμβάνονται εργασίες ανάπλασης – ανακατασκευής – διαμόρφωσης της πλατείας Αγίας Λαύρας, των οδών Ζαΐμη και Γερμανού και της οδού Ασημάκη Φωτήλα από την οδό Ερμού έως την οδό Ταξιαρχών και αντίστοιχα της πλατείας Βαλφούρ, και των τμημάτων των οδών Βαλφούρ, και Κλεομένους Οικονόμου, καθώς και της οδού Ασημάκη Φωτήλα από την οδό Ταξιαρχών ως την οδό Κλεομένους Οικονόμου, σε συνδυασμό με την παράλληλη εξασφάλιση και διευθέτηση – επέκταση των εγκαταστάσεων δικτύων, λειτουργικών διαμορφώσεων, αστικού εξοπλισμού και ηλεκτροφωτισμού, που υποχρεωτικά ακολουθούν την πλατεία, τα πεζοδρόμια και τις οδούς.

Επίσης περιλαμβάνονται, σε συνδυασμό με την παράλληλη εξασφάλιση και διευθέτηση – επέκταση των εγκαταστάσεων δικτύων, λειτουργικών διαμορφώσεων, αστικού εξοπλισμού και ηλεκτροφωτισμού, που υποχρεωτικά ακολουθούν την πλατεία, τα πεζοδρόμια και τις οδούς.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.215.815,25 €, ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η υλοποίηση αναμένεται να διαρκέσει 19 περίπου μήνες μετά την συμβασιοποίηση.