Ο Εμπορικός Εισαγωγικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Αιγιαλείας ενημερώνει ότι οι χειμερινές εκπτώσεις έτους 2020 άρχισαν τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου και θα λήξουν το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020. Τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι στις 19 Ιανουαρίου 2020. Υπενθυμίζετε ότι, το πλαίσιο ωραρίου για την ανωτέρω Κυριακή καθορίζεται από ώρα 11:00 πμ έως ώρα 20:00 μμ (παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013).