Από τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας παρακαλούνται οι καταναλωτές ύδρευσης που οι παροχές τους βρίσκονται στην δημοτική οδό από την πλατεία του χωριού Ροδιάς και μέχρι την κάτω διάβαση της ΕΡΓΟΣΕ προς την παραλία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022 να μεταφέρουν τα υδρόμετρα τους εκτός των ιδιοκτησιών τους και να συνδεθούν με τις αναμονές του νέου δικτύου διότι 1η Δεκεμβρίου 2022 θα διακοπεί η λειτουργία του παλαιού δικτύου αμιάντου.