Αίτημα παράτασης των συμβάσεων εργαζομένων των προγραμμάτων στα Δασαρχεία (εκ των οποίων 65 στο Δήμο Αιγιάλειας και 30 στο Δήμο Καλαβρύτων), έστειλε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Εργασίας και τον Διοικητή ΟΑΕΔ. Στο αίτημα, που κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος – Ιονίου και στα Δασαρχεία Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

«Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αιγίου συμπαραστέκεται στον αγώνα των 5.066 συμβασιούχων απασχολούμενων των «κοινωφελών» προγραμμάτων στα Δασαρχεία (εκ των οποίων 65 στο Δήμο Αιγιάλειας και 30 στο Δήμο Καλαβρύτων) των οποίων η σύμβαση τους έληξε ή θα λήξει στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Οι «απασχολούμενοι» του κοινωφελούς προγράμματος δασοπροστασίας του ΟΑΕΔ προσελήφθησαν και εκπαιδεύτηκαν (με μεγάλο οικονομικό κόστος από την Κυβέρνηση) και επιφορτίστηκαν με το δύσκολο έργο της αντιπυρικής προστασίας των δασικών εκτάσεων και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε άμεσα:

1) Την 12μηνη παράταση του προγράμματος ώστε να αντιμετωπιστούν τόσο οι αντιπλημμυρικές, όσο και οι αντιπυρικές ανάγκες της χώρας για την περίοδο 2019 – 2020.

2) Μόνιμη και σταθερή εργασία, με αξιοπρεπή μισθό, ΣΣΕ και πλήρη δικαιώματα.

3) Να ληφθούν οι αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη στελέχωση της δασοπροστασίας με προσωπικό μόνιμο ή τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας».