Από την Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας ανακοινώνεται ότι, στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2022, λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου «Αποχέτευση οδού Κορίνθου πόλης Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας» η οδός Κλεισούρας θα παραμείνει κλειστή τις παραπάνω ημερομηνίες από τις 07:00 έως τις 14:00.