Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Πώς διαχειριζόμαστε τον θυμό μας; Πώς επιλύουμε τις διαφορές – συγκρούσεις;», θα πραγματοποιηθεί, την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 και ώρα 18:00 – 20:00, από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, που απευθύνεται σε Δ/ντές/-ντριες, Εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης και γονείς.

Εισηγήτρια του θέματος θα είναι η κ. Καρέλα Χριστίνα, ψυχολόγος στο 1ο Ειδικό Σχολείο Αιγίου.

Ο σύνδεσμος της αίθουσας στη WEBEX:

https://hou.webex.com/meet/karela.christina