Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Αιγιαλείας, Δημήτρη Καλαμίδα, δόθηκε στη δημοσιότητα η παρακάτω ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/16-12-2019 οι δημότες μπορούν να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία των τετραγωνικών των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων ιδιοκτησίας τους, μέχρι 31/3/2020, επωφελούμενοι από τη μη επιβολή προστίμων, καθώς σε αντίθετη περίπτωση μόλις εκπνεύσει η ανωτέρω προθεσμία θα επέλθει η πρότερη κατάσταση της επιβολής προστίμων κατά τη δήλωση των ορθών στοιχείων των τετραγωνικών στα δημοτικά τέλη, τέλος φόρου και ΤΑΠ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής:

  1. Σχετική αίτηση
  2. Αντίγραφο Ε9 ιδιοκτήτη &
  3. Φωτοτυπία δυο όψεων λογαριασμού ΔΕΗ.

Σημείωση: Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη δημοτική ενότητα στην οποία ευρίσκεται το προς τακτοποίηση κτίσμα».