Με απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας, Δημήτρη Καλογερόπουλου, τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων του Δήμου Αιγιαλείας κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής ώστε να λειτουργήσουν από τις 12:00 έως 18:30. Η παραπάνω απόφαση πάρθηκε έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 435/1976
  2. Τις διατάξεις του αρ. 94 του Ν. 3852/2010
  3. Την Απόφαση με Αρ. Πρωτ:. 2787/5-4-2022, της τριμερούς Επιτροπής (Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιαλείας-Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου-Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αιγίου).