Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας, που εστιάστηκε σε Ροδοδάφνη, Δημητρόπουλο, Κρόκοβα και Μυρτιά Αιγίου, πραγματοποιήθηκε από τα ξημερώματα του Σαββάτου, για την εξάρθρωση σπείρας που είχε προχωρήσει σε μεγάλες κλοπές στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας. Τα μέλη της σπείρας δεν αρκούνταν μόνο σε εγκληματική δράση στις περιοχές της Αιγιάλειας, αλλά έβγαιναν και εκτός των ορίων της με στόχο και άλλες περιοχές που θα μπορούσαν να δράσουν.

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

ΣHMEPA (18-1-2020) TA ΞHMEPΩMATA ΣE ΠEPIOXEΣ THΣ AIΓIAΛEIAΣ, ΠPAΓMATOΠOIHΘHKE AΠO AΣTYNOMIKOYΣ THΣ YΠOΔIEYΘYNΣHΣ AΣΦAΛEIAΣ ΠATPΩN ME THN ΣYNΔPOMH AΣTYNOMIKΩN TOY TMHMATOΣ AΣΦAΛEIAΣ AIΓIAΛEIAΣ, ΔIMOIPIAΣ YΠOΣTHPIΞHΣ, OMAΔΩN OΠKE KAI ΔIAΣ YΠHPEΣIΩN THΣ ΔA AXAIAΣ, EYPEIAΣ KΛIMAKA AΣTYNOMIKH EΠIXEIPHΣH KATA THN OΠOIA ΠPOΣHXΘHΣAN 18 ATOMA KAI ΣYNEΛHΦΘHΣAN 13 MEΛH EΓKΛHMATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ ΠOY ENEXONTAI ΣE ΣΩPEIA ΛHΣTEIΩN, KΛOΠΩN KAI ΔIAPPHΞEΩN ΣE EΠIXEIPHΣEIΣ, OIKIEΣ KAI ΔHMOΣIOYΣ OPΓANIΣMOYΣ. ΘA AKOΛOYΘHΣEI NEOTEPH ENHMEPΩΣH.