Οργανώνεται η πρώτη Διεθνής Μαθητική Υβριδική Προσομοίωση των Συνεδριάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (MUN = Model United Nations Conference)!

Το συνέδριο οργανώνουν τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών σε συνεργασία με τον Συντονισμό του Αγγλικού Τμήματος των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Υπενθυμίζουμε ότι τα συνέδρια αυτά είναι μια προσομοίωση των πραγματικών συνεδριάσεων του Ο.Η.Ε., όπου οι μαθητές μετατρέπονται σε διπλωμάτες εκπροσωπώντας μια χώρα που ΔΕΝ είναι η δική τους και πρέπει να επιλύσουν διεθνή προβλήματα μέσω τού διαλέγεσθαι (debate), της διαπραγμάτευσης (negotiation), της αντιπαράθεσης (juxtaposition) και του συμβιβασμού (compromising).

H επίσημη γλώσσα του διήμερου συνεδρίου είναι τα Αγγλικά.

Κατά τη διάρκεια τής προετοιμασίας τους, οι μαθητές επισκέπτονται την πρεσβεία τής χώρας που εκπροσωπούν και συνομιλούν με τον πρέσβη για την πολιτική που θα ακολουθήσουν, η οποία αποτυπώνεται σε γραπτό κείμενο (resolution) που συζητιέται και κατατίθεται στο συνέδριο.

MUN με Διεθνή Πιστοποίηση

Το συνέδριο των Αρσακείων Σχολείων Πατρών (ATS MUN) έχει λάβει τη διεθνή πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης Μαθητικών Συνεδρίων Ο.Η.Ε. μετά από ετήσια αξιολόγηση.

Hybrid Conference: μια ακόμη πρόκληση!

Το φετινό συνέδριο θα έχει υβριδικό χαρακτήρα ταυτόχρονα με διά ζώσης και διαδικτυακή συμμετοχή των συνέδρων στην ίδια επιτροπή!! Δηλαδή οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα θα έχουν φυσική παρουσία, ενώ οι σύνεδροι από το εξωτερικό θα μπορούν να επιλέξουν και τη διαδικτυακή επικοινωνία. Οι μαθητές  θα αποκομίσουν τα αναγνωρισμένα διεθνώς οφέλη αυτού του τύπου των συνεδρίων, ενώ ο φετινός τρόπος διοργάνωσης του συνεδρίου αποτελεί μία πρόκληση και αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 3-6 Νοεμβρίου 2022. Όλες οι χρήσιμες λεπτομέρειες αναρτώνται στον ιστότοπο του συνεδρίου http://www.atsmun.gr/