Πτώση της τάξεως του 35,3% σε 103,7 εκατ. ευρώ σημείωσαν τον Φεβρουάριο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην πτώση συνετέλεσε η μείωση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 19% ή 91,3 ευρώ όσο και η μείωση των αφίξεων κατά 20,1%.

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 600.000 ευρώ, μειωμένο κατά 19,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 37,1 εκατ. ευρώ ή 26,5% σε 103 εκατ. ευρώ.

Η πτώση κατά 35,3% οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 41,1% (Φεβρουάριος 2012: 61,4 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2011: 104,2 εκατ. ευρώ), καθώς και στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 κατά 24,5% ή 13,7 εκατ. ευρώ.

Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 ήταν το αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 38,5% (Φεβρουάριος 2012: 42,5 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2011: 69,1 εκατ. ευρώ), αλλά και της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 46,2% (Φεβρουάριος 2012: 18,9 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2011: 35,1 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις δύο σημαντικότερες αγορές προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσιάζουν μείωση τον Φεβρουάριο 2012 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2011 κατά 61,2% (Φεβρουάριος 2012: 10,3 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2011: 26,7 εκατ. ευρώ), ενώ και αυτές από τη Βρετανία μειώθηκαν κατά 42,6% (Φεβρουάριος 2012: 9,1 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2011: 15,9 εκατ. ευρώ).

Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, μείωση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από την Ρωσία κατά 52% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,3 εκατ. ευρώ.

Στο πρώτο δίμηνο του 2012, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα 42 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 78,4 εκατ. ευρώ ή 45,5% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011, η οποία όμως μερικώς αντισταθμίστηκε από τη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 70,4 εκατ. ευρώ ή 44,7%.

Επίσης, η μέση κατά ταξίδι δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 13,3% ή 58,6 ευρώ (Ιαν-Φεβ. 2012: 383,1 ευρώ, Ιαν-Φεβ. 2011: 441,7 ευρώ), ενώ οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 11,1%.

Την ίδια περίοδο, γ εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 11,1% και διαμορφώθηκε στις 618.400 ταξιδιώτες, έναντι 695.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 282.900, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,2%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 335.500, δηλαδή μειώθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Η εξέλιξη αυτή ήταν το αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 21,2%, η οποία όμως μερικώς αντισταθμίστηκε από την αύξηση των αφίξεων από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 2,1%.

Ειδικότερα, μείωση κατά 10,8% και 3% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Βρετανία αντίστοιχα.

Τέλος, από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν μείωση 42,6%.