MEDASSSET aleiaΒΡΥΞΕΛΕΣ (11 Απριλίου 2013) – Καθώς οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) είναι στο τελικό και πιο αποφασιστικό στάδιο, περισσότερες από 217 οργανώσεις και φορείς καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς των κρατών μελών να υποστηρίξουν τον τερματισμό της υπεραλίευσης και την άμεση αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων.

Οι 217 οργανώσεις και φορείς υπενθυμίζουν στους Yπουργούς ότι ο τερματισμός της υπεραλίευσης είναι νόμιμη υποχρέωση της Ε.Ε, με μεγάλη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία. Τους καλούν να ακολουθήσουν τα επιτυχημένα διεθνή παραδείγματα όπως αυτά της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ, και να συμφωνήσουν σε μια νέα πολιτική που θα επιτρέψει στα ιχθυαποθέματα να ανακάμψουν σε βιώσιμα επίπεδα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ του τερματισμού της υπεραλίευσης μέχρι το 2015 και τη σταδιακή αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων έως το 2020. Δυστυχώς, οι 27 Υπουργοί Αλιείας στο Συμβούλιο των Υπουργών απέρριψαν έως τώρα αυτούς τους στόχους. Μετέθεσαν το στόχο του τερματισμού της υπεραλίευσης στο 2020 και δεν έθεσαν στόχο για την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων.

Μέσα από τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν για την τελική μορφή που θα πάρει η αναθεωρημένη αλιευτική πολιτική, το Συμβούλιο των Υπουργών Αλιείας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν την ευκαιρία να τερματίσουν 30 χρόνια κακοδιαχείρισης της αλιείας από την Ε.Ε.:

1. Αυτή τη στιγμή το 47% των αξιολογηθέντων ιχθυαποθεμάτων του Ατλαντικού και περίπου το 80 % της Μεσογείου υπεραλιεύονται, καθώς και πέντε από τα εφτά κύρια είδη ιχθυαποθεμάτων της Βαλτικής.
2. Εάν το 2013 η Ε.Ε στηριζόταν μόνο στα αλιεύματα από τις ευρωπαϊκές θάλασσες (εξαιρώντας τα αλιεύματα ιχθυοκαλλιέργειας ή εισαγωγής), αυτά θα εξαντλούνταν μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3. Η κακοδιαχείριση και υπεραλίευση των ευρωπαϊκών ιχθυαποθεμάτων οδηγεί στην απώλεια αλιευμάτων με εκτιμώμενη αξία πάνω από τρία δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα μπορούσε να στηρίξει περισσότερες από 100.000 επιπλέον θέσεις εργασίας.

«Συνυπογράφοντας την επιστολή των 217 οργανώσεων και φορέων, καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, να διασφαλίσει ότι η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα γίνει ένα εργαλείο για την αειφόρο διαχείριση της αλιείας, που θα διασφαλίζει την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και την υγεία των θαλασσών μας, τη βιώσιμη τροφοδοσία των αγορών με αλιεύματα που προέρχονται από υγιή ιχθυαποθέματα, παρέχοντας συγχρόνως ένα βιώσιμο και κερδοφόρο μέλλον για τις παράκτιες κοινωνίες που εξαρτώνται από την αλιεία» δήλωσε ο Κωστής Γριμάνης, Διευθυντής του MEDASSET, οργάνωση μέλος του δικτύου OCEAN2012.

Οι φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο που συνυπέγραψαν την επιστολή προς τους Ευρωπαίους Υπουργούς είναι:

Αλιευτικός Σύλλογος Φούρνων Κορσεών «Ο Γλάρος»
Αναπτυξιακό Κέντρο Οινουσσών-Αιγαίου
ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας
Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας – Συντονιστής του Δικτύου OCEAN2012 για Ελλάδα και Κύπρο
Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου
Ελλάδα Καθαρή
Επιστημονικός Όμιλος Νέων Νομικών
MEDASSSET, Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών
Nireas Marine Reasearch
Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Σύλλογος Αυτοδυτών Σάμου

Συνημμένο:
Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη
Διαθέσιμη και στο: http://assets.ocean2012.eu/content_files/files/350/original/MSY_Letter_GR.pdf
Για όλες τις επιστολές προς τους 27 Υπουργούς της Ε.Ε.: http://www.ocean2012.eu/publications/95-letter-from-217-civil-groups-to

Για περισσότερες πληροφορίες:
MEDASSSET, www.medasset.org, Tηλ./Fax: 210 3613572

Agriculture and Fisheries Council © European Union

Το MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών) είναι διεθνής, μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) που ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους σε όλη τη Μεσόγειο, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, ενημερωτικών εκστρατειών, της εκπαίδευσης και της ενεργού παρέμβασης σε αρμόδιους φορείς. Από την ίδρυσή του είναι μόνιμο Μέλος/Παρατηρητής της Σύμβασης της Βέρνης (Συμβούλιο της Ευρώπης). Συνεργάζεται με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP/MAP) του οποίου είναι Εταίρος για την εφαρμογή του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης Προστασίας των Θαλάσσιων Χελωνών.

Τo OCEAN2012 είναι ένα δίκτυο πάνω από 170 οργανώσεων που εργάζεται εντατικά για την ουσιαστική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Αλιευτικής Πολιτικής, με στόχο να σταματήσει η υπεραλίευση των θαλασσών, να δοθεί τέλος στις καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές και να εξασφαλισθεί η δίκαιη και ισότιμη χρήση υγιών ιχθυαποθεμάτων. Το OCEAN2012 δημιουργήθηκε και συντονίζεται, από τη ΜΚΟ Pew Environment Group, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εργάζεται για να σταματήσει η υπεραλίευση στους ωκεανούς παγκοσμίως. Η συντονιστική επιτροπή του δικτύου αποτελείται από τις ΜΚΟ Coalition for Fair Fisheries Arrangements, Ecologistas en Accion, The Fisheries Secreteriat, nef (new economics foundation), The Pew Environment Group, Seas at Risk.