Το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε πως δύναται να παρέχεται σε προαιρετική βάση εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια των δύο επερχόμενων εβδομάδων (διακοπές Πάσχα), με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από Μεγάλη Τετάρτη 14 Απριλίου έως και Τρίτη του Πάσχα 21 Απριλίου. Το ακριβές πλαίσιο θα οριστεί με σχετικές διατάξεις.