Ενημέρωση από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των προληπτικών μέτρων

Σε τρεις διαδοχικές «φάσεις» με στόχο την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των προληπτικών μέτρων για τη μείωση της εξάπλωσης του κορωνοϊου θα εξελιχθεί το «σχέδιο δράσης» της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και σε συνεργασία με τις υγειονομικές υπηρεσίες, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή προς τους διευθυντές των σχολείων.
Στο έγγραφο, που υπογράφει ο πρόεδρος κ. Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος, τονίζεται πως πρώτιστο μέλημα της Επιτροπής από την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, οπότε ελήφθησαν τα πρώτα μέτρα από την Πολιτεία, ήταν η συνεννόηση με τις υγειονομικές υπηρεσίες που δίνουν και τις κατευθυντήριες γραμμές, “ώστε να προχωρήσουμε στο σωστό χρόνο με την σωστή σειρά σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες με μοναδικό στόχο την καλύτερη δυνατή εφαρμογή όλων των μέτρων. Στην προσπάθεια αυτή αποτελούμε όλοι μας μια «αλυσίδα» ώστε με σύνεση να διασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα” όπως σημειώνεται.

Αναλυτικά η επιστολή προς τους διευθυντές των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
«Αξιότιμες κυρίες/κύριοι,
Προκειμένου να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εφαρμογή των μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού απαιτείται σειρά ενεργειών, όπως αυτές αποφασίστηκαν με την καθοδήγηση πάντα των υγειονομικών υπηρεσιών αλλά και δεδομένων των αποτελεσμάτων της σύσκεψης για τον προγραμματισμό των δράσεων από πλευράς του δήμου αλλά και των νομικών προσώπων του.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν και θα πρέπει να εφαρμοστούν τα κάτωθι:
Α) Εκτεταμένη απεντόμωση-μυοκτονία στο σύνολο των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας για αύριο Πέμπτη 12/3 και μεθαύριο Παρασκευή 13/3 σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας κοινοποιείται. Από πλευράς των υγειονομικών υπηρεσιών υπερτονίστηκε ότι σπουδαίο ρόλο ως μέτρο αποφυγής της εξάπλωσης του κορωνοϊού είναι η καθαριότητα στο σύνολο των χώρων σε εστίες μόλυνσης όπως σκουπίδια, λιμνάζοντα ύδατα κ.λ.π. Ως εκ τούτου για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μετάδοση του ιού από έντομα και τρωκτικά, η πρώτη και ουσιαστική φάση είναι απεντόμωση και μυοκτονία
Β) Το διήμερο Τρίτη 17/3 & Τετάρτη 18/3 θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στα σχολεία αρμοδιότητάς μας, ώστε σε συνεργασία με τους δ/ντες των σχολικών μονάδων και των υπευθύνων για την καθαριότητα, να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό (επόπτη δημόσιας υγείας και σύμβουλο υγιεινής), ώστε να τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής από την επομένη των απολυμάνσεων. Το σχετικό πρόγραμμα έχει αποσταλεί στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σε συνέχεια της σύσκεψης για τον μεταξύ μας συντονισμό των ενεργειών και θα σας κοινοποιηθεί.
Γ) Το διήμερο Πέμπτη 19/3 & Παρασκευή 20/3 εκτεταμένη απολύμανση από εξειδικευμένα συνεργεία, με πιστοποιημένες μεθόδους σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες οδηγίες, ώστε να απολυμανθεί το σύνολο των χώρων των σχολικών μονάδων με μικροβιοκτόνο για τον κορωνοϊό.

*Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών μας είναι να δημιουργήσουμε μαζί ένα πρωτόκολλο συμπεριφοράς για την καθαριότητα το οποίο θα πρέπει να τηρείται πιστά από όλους τους εμπλεκόμενους κατά την περίοδο της έξαρσης του ιού.
Πρώτιστο μέλημα μας από την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου όπου ελήφθησαν τα πρώτα μέτρα από την Πολιτεία, ήταν η συνεννόηση με τις υγειονομικές υπηρεσίες που δίνουν και τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να προχωρήσουμε στο σωστό χρόνο(!) με την σωστή σειρά(!) σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες με μοναδικό στόχο την καλύτερη δυνατή εφαρμογή όλων των μέτρων. Στην προσπάθεια αυτή αποτελούμε όλοι μας μια «αλυσίδα» ώστε με σύνεση να διασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

“Προκειμένου να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εφαρμογή των μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού απαιτείται σειρά ενεργειών, όπως αυτές αποφασίστηκαν με την καθοδήγηση πάντα των υγειονομικών υπηρεσιών αλλά και δεδομένων των αποτελεσμάτων της σύσκεψης για τον προγραμματισμό των δράσεων από πλευράς του δήμου αλλά και των νομικών προσώπων του.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν και θα πρέπει να εφαρμοστούν τα κάτωθι:
Α) Εκτεταμένη απεντόμωση-μυοκτονία στο σύνολο των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας για αύριο Πέμπτη 12/3 και μεθαύριο Παρασκευή 13/3 σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας κοινοποιείται. Από πλευράς των υγειονομικών υπηρεσιών υπερτονίστηκε ότι σπουδαίο ρόλο ως μέτρο αποφυγής της εξάπλωσης του κορωνοϊού είναι η καθαριότητα στο σύνολο των χώρων σε εστίες μόλυνσης όπως σκουπίδια, λιμνάζοντα ύδατα κ.λ.π. Ως εκ τούτου για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μετάδοση του ιού από έντομα και τρωκτικά, η πρώτη και ουσιαστική φάση είναι απεντόμωση και μυοκτονία.

Β) Το διήμερο Τρίτη 17/3 & Τετάρτη 18/3 θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στα σχολεία αρμοδιότητάς μας, ώστε σε συνεργασία με τους δ/ντες των σχολικών μονάδων και των υπευθύνων για την καθαριότητα, να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό (επόπτη δημόσιας υγείας και σύμβουλο υγιεινής), ώστε να τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής από την επομένη των απολυμάνσεων. Το σχετικό πρόγραμμα έχει αποσταλεί στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σε συνέχεια της σύσκεψης για τον μεταξύ μας συντονισμό των ενεργειών και θα σας κοινοποιηθεί.

Γ) Το διήμερο Πέμπτη 19/3 & Παρασκευή 20/3 εκτεταμένη απολύμανση από εξειδικευμένα συνεργεία, με πιστοποιημένες μεθόδους σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες οδηγίες, ώστε να απολυμανθεί το σύνολο των χώρων των σχολικών μονάδων με μικροβιοκτόνο για τον κορωνοϊό.
Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών μας είναι να δημιουργήσουμε μαζί ένα πρωτόκολλο συμπεριφοράς για την καθαριότητα το οποίο θα πρέπει να τηρείται πιστά από όλους τους εμπλεκόμενους κατά την περίοδο της έξαρσης του ιού».