Η μαθητική παρέλαση στο Δήμο Αιγιαλείας για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου 1821» δεν θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας με την οποία αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών στην Ελλάδα, δημοσίων και ιδιωτικών, καθώς και  του  άρθρου 10  της ΠΡΑΞΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Για τον εορτασμό όμως της εθνικής επετείου ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος εκπροσωπώντας τον Δήμο Αιγιαλείας θα καταθέσει  στεφάνι στο Μνημείο των Ηρώων στην πλατεία Υψ. Αλωνίων Αιγίου.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Αιγιαλείας και εκείνη την ημέρα να τηρήσουν τα προβλεπόμενα  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  και να παραμείνουν στις οικίες τους.