DIMARXIO-AIGIOU

Ο  Δήμαρχος Αιγιαλείας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε με  το άρθρο 78 του Ν.4555/2018, γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας θα προβεί σε σύσταση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, ενός οργάνου με συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως θ΄, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι  εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Προκειμένου να απαρτιστεί με μέλη η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους:

Α) Οι εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και  πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων

Β) Οι Δημότες που επιθυμούν την συμμετοχή τους και  είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Αιγιαλείας, οι οποίοι θα ορισθούν μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο.

Για τον ορισμό των  μελών προσκαλούνται όσοι δημότες ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 (ώρα 12.00), προκειμένου να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4555/2018.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, Δευτέρα  18 Νοεμβρίου 2019 (ώρα 13.00),  στο Γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψηφιότητες   υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την  18 Νοεμβρίου  2019, ημέρα  Δευτέρα και έως ώρα 12.00΄ κατά τις εργάσιμες ημέρες  απευθυνόμενοι στον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  Αιγιαλείας, αφού πρωτοκολληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιαλείας  που βρίσκεται επί της οδού Παναγιωτοπούλων 12 στο Αίγιο.

Όλες οι υποψηφιότητες Φορέων και Δημοτών, πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας ( όπως Επωνυμία με σφραγίδα του Φορέα/Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου με τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση,  Α.Φ.Μ,  και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) προκειμένου αυτοί που θα επιλεγούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο υπόχρεων υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Η παρούσα πρόσκληση να  αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου  Αιγιαλείας www.aigialeia.gov.gr. μαζί με έντυπη αίτηση  και να δημοσιοποιηθεί ειδησεογραφικά στις Τοπικές Εφημερίδες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έντυπη αίτηση & να απευθύνονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην κα Κων/να Μουγκάση (Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου) στο τηλέφωνο 2691360641 ή  στον κ. Παναγιώτη Χριστόπουλο, δημοτικό υπάλληλο στο τηλέφωνο 2691360642.