Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Δαφνών “Δήμητρα”,την Κυριακή 23-12-18 με ταυτόχρονη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου. Αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Δευτέρας 14-12-18, η κατανομή των αρμοδιοτήτων κι έτσι αναδείχθηκε η νέα Διοίκηση του Συλλόγου, η οποία έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σπυρόπουλος Δήμος
Αντιπρόεδρος: Ξυλιάς Νικόλαος
Γραμματέας: Παπαχριστοπούλου Παναγιώτα
Ταμίας: Σκούντζος Θεόδωρος
Μέλος: Ανδριοσόπουλος Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη
Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνος
Οικονομόπουλος Βασίλειος
Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος

Ελεγκτική Επιτροπή
Ρηγόπουλος Θεόδωρος
Μπαγιωνέτα Αμαλία
Ανδριοσόπουλος Γεώργιος