Ο Σύλλογος μας, εφαρμόζοντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουλίου 2018, προέβη σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αλλαγή του καταστατικού.

Μετά την έγκριση του Πρωτοδικείου Αιγίου, ο Σύλλογος μας μετονομάζεται  από:

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΣΕ:

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ