Ο συνδυασμός μας «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» επιθυμεί να καταθέσει τις προτάσεις του για τα τεκταινόμενα στο Επιμελητήριο Αχαΐας και την Αναπτυξιακή.

Ευθύς εξαρχής από τον Ιανουάριο του 2018 όταν παρουσιάστηκε η εμπλοκή με το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής και την επαναφορά του παλαιού Δ.Σ., τοποθετηθήκαμε με απόλυτη σαφήνεια κάνοντας  έκκληση σε όλες τις πλευρές «Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξιακής, Αποφάσεις πολιτικές, Όχι εμπλοκή σε δικαστικές διαμάχες», για να διαφυλάξουμε το κύρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και της Αναπτυξιακής και όλα με απόλυτη διαφάνεια.  Εμπλοκή σε δικαστήρια και ορισμός προσωρινής διοίκησης θα σήμαινε κατά πάγια τακτική ορισμός από το δικαστήριο της ίδιας διοίκησης ως προσωρινής και προκήρυξη Γ.Σ.. Δηλαδή, ενώ μπορούσαμε να πάμε  απευθείας σε Γ.Σ. με πολιτική απόφαση θα πηγαίναμε μέσω δικαστηρίου κάτι που θα έθιγε το κύρος και την αξιοπιστία του Φορέα.

Στη συνέχεια, την πρότασή μας την καταθέσαμε στη Γ.Σ. της Αναπτυξιακής, τον Μάιο του 2018 μαζί με τις προτάσεις μας επί των αλλαγών του καταστατικού. Οι αλλαγές προσαρμογής του καταστατικού με τον Νόμο, επειδή απαιτούσαν  αυξημένη πλειοψηφία, δεν πέρασαν αφού δεν ψηφίστηκαν από τη μείζονα αντιπολίτευση με αποτέλεσμα η πλειοψηφία του Επιμελητηρίου Αχαΐας να προχωρήσει στη διάλυση της Αναπτυξιακής. Ακόμα και στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας την 18η/6/2018 θέσαμε πάλι την ίδια πρόταση χωρίς να γίνει αποδεκτή.

Η ίδρυση της Αναπτυξιακής τον Αύγουστο του 2013 συμπεριλάμβανε σε άρθρο την πρότασή μας, δηλαδή τη συμμετοχή στα Δ.Σ. και 2 συνδυασμών από την αντιπολίτευση για να υπάρχει διαπαραταξιακό Δ.Σ. και έλεγχος. Οι ακραίες καταστάσεις ελλείψει συναινετικού κλίματος έχουν σαν αποτέλεσμα τη συνέχεια των απόλυτων συμπεριφορών. Ο πλουραλισμός και η δημοκρατία θέλουν την τέχνη τους. Δεν αρμόζει στην εικόνα του Επιμελητηρίου Αχαΐας η κάθε συνεδρίαση να μετατρέπεται σε δικαστική αίθουσα με αντικρουόμενες απόψεις δικηγόρων ένθεν και ένθεν. Το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι όργανο της επιχειρηματικότητας και αρωγός της πολιτείας υπέρ του επιχειρηματικού κόσμου και της τοπικής ανάπτυξης.

Κάνουμε έκκληση, την ύστατη ώρα, να επικρατήσει συναίνεση και προτείνουμε στις αντιμαχόμενες πλευρές «Να αρθούν τα δικαστικά μέτρα της μείζονος αντιπολίτευσης, να συγκληθεί Γ.Σ. της Αναπτυξιακής, να γίνουν οι τροποποιήσεις του καταστατικού που προβλέπονται από τον Νόμο και να προχωρήσουμε με συγκεκριμένες θέσεις».

Εκ της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

[the_ad id=”46704″]