Απαγορεύεται κάθε αλιευτική δραστηριότητα με οποιοδήποτε αλιευτικό μέσο-εργαλείο:

 α) Εσωτερικά της νοητής γραμμής που οριοθετεί την περιοχή λιμένα Αιγίου με τα ακόλουθα στίγματα από άκρη εισόδου λιμενίσκου Αγίου Νικολάου Αιγίου (φ=38° 15΄ 28,2΄΄ Β/λ=022΄΄ 04΄ 37,2΄΄ Α) έως άκρη εισόδου λιμενίσκου Ναυταθλητικού Ομίλου Αιγίου (Ν Ο Α) στη Μυρτιά Αιγίου (φ=38΄΄ 15΄ 39,2΄΄ Β/λ=022΄΄ 04΄ 30,9΄΄ Α) εκτός της αλιείας από την ξηρά με πετονιά, καθετή ή με καλάμι και από θέσεις οριζόμενες από την Λιμενική Αρχή.

 β) από ξηράς, την χρονική περίοδο από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου και από ώρα 11:00 έως 21:00 καθημερινώς, στις παραλίες που έχουν χαρακτηρισθεί ως πολυσύχναστες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 23/2000 (Α΄18).

 γ) από θαλάσσης, την χρονική περίοδο από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου και από ώρα 11:00 έως 21:00 καθημερινώς, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το σημείο που φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι.

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΥΠΟΠ/ΡΧΟΣ Λ.Σ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ