Τα διδακτικά βιβλία του σχολείου πρέπει να αντιμετωπίζονται από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας με σεβασμό και να αξιοποιούνται ορθολογικά στη διαχείριση τους ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί για τους οποίους προορίζονται. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας αναφορικά με την αξία του διδακτικού βιβλίου ως δημόσιου κοινωνικού αγαθού, σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους που διέπουν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003).

Τις συστάσεις αυτές κάνει το υπουργείο Παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κάνει γνωστό ότι 14 σχολικά βιβλία μπορούν  είτε να ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται.

Τα βιβλία τα οποία θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση θα φυλάσσονται στο χώρο της σχολικής μονάδας, με ευθύνη των Διευθυντών, και θα επαναχρησιμοποιούνται από τους μαθητές το επόμενο σχολικό έτος.

Τα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα ανακυκλώνονται.

Το υπουργείο Παιδείας καλεί επίσης τους   Διευθυντές των σχολικών μονάδων:

 Α. Να ενημερώσουν τους μαθητές ότι τα 14 βιβλία   θα επαναχρησιμοποιηθούν και με τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018 θα πρέπει να επιστραφούν στη σχολική μονάδα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (αν δεν φυλάσσονται ήδη στο χώρο της σχολικής μονάδας),

Β. να φροντίσουν για τις διαδικασίες παράδοσης από τους μαθητές, αριθμητικής καταγραφής και φύλαξης των προς επαναχρησιμοποίηση βιβλίων.

Ειδικότερα τα βιβλία που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν την επόμενη σχολικά χρονιά είναι τα εξής:

sxolika-vivlia-syngafeis sxolika-vivlia-syngafeis1