Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της δύναμης του Εργατικού Κέντρου Αιγίου που πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, ομόφωνα αποφάσισε το παρακάτω ψήφισμα.
eka-1

Κύριοι,

Λαμβάνοντας υπόψιν επιστολή σας, που μάλιστα δημοσιεύτηκε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ηλεκτρονικά και μή τον προηγούμενο μήνα, η οποία μάλιστα φέρεται ως διαμαρτυρία του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Αιγιαλείας, στρεφόμενη προσωπικά κατά της συναδέλφου και Προέδρου του Σωματείου Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων του Δήμου Αιγιαλείας Κοντεσοπούλου Μαρίας, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στα ακόλουθα.

Τόσο το ύφος όσο και το περιεχόμενο της άνω επιστολής σας δεν συνάδει με ορθές συνδικαλιστικές πρακτικές καθόσον σε όλο το κείμενο καταφέρεστε κατά ενός προσώπου ατομικά και συγκεκριμένα της συναδέλφου όλων μας, κας Κοντεσοπούλου, η οποία τυγχάνει της αποδοχής μεγάλης μερίδος συναδέλφων σας υπαλλήλων του αυτού νομικού προσώπου, ούσα Πρόεδρος ομοειδούς πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου, στην οποία ανακοίνωση μάλιστα δεν γίνεται καμία αναφορά στην ιδιότητα της.

Το αποτέλεσμα δε αυτής είναι αφ’ ενός μεν να διασύρονται οι συνδικαλιστικές τοπικές οργανώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να μειώνεται και να απαξιώνεται η συνδικαλιστική τους δράση και προσφορά αφ’ ετέρου δε να αναιρείται ουσιαστικά ο ρόλος σας καθώς το περιεχόμενο αυτής της επιστολής δεν συνάδει με τις συνδικαλιστικές αρχές, που επιβάλλουν την προστασία του εργαζόμενου και των συμφερόντων του έναντι του εργοδότη, καθόσον ευθέως καλείτε το Δήμαρχο να διενεργήσει Ε.Δ.Ε. κατά συναδέλφου σας και μάλιστα συνδικαλιστή και εμμέσως τον παρακινείτε να επιβάλλει ποινές. Ποινές σε Πρόεδρο Σωματείου, που μάλιστα ενεργούσε με την ιδιότητα αυτή για την προάσπιση συμφερόντων μερίδας συναδέλφων σας;;;;

Κύριοι και Κυρίες συνάδελφοι μέλη του ΔΣ, η όποια ή μή σχέση των εκπροσώπων του Συλλόγου σας με υπάλληλους – συναδέλφου σας, που έχουν υποβάλλει αναφορές και μάλιστα κατά συναδέλφων, οφείλει να μην επηρεάζει την κρίση σας και με την αμερόληπτη στάση σας, η οποία πρέπει να κατατείνει πάντοτε προς την κατεύθυνση της προάσπισης των εργασιακών συμφερόντων, να είναι αμερόληπτη και να παρεμβαίνει επιβοηθητικά και όχι καταγγελτικά σε βάρος των εργαζομένων σε όποια κλίμακα και εάν αυτοί βρίσκονται.

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ

Τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αιγίου να στείλει το ψήφισμα αυτό στους κάτωθι:

  • Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Αιγιάλειας
  • Δήμαρχο Δήμου Αιγιαλείας κ. Αθ. Παναγόπουλο
  • Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αιγιαλείας
  • Γ.Σ.Ε.Ε.
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π. -Ο.Τ.Α.)
  • Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δήμου Αιγιαλείας
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
  • Σε κάθε άλλον αρμόδιο

 

Με εντολή της Γενικής Συνέλευσης

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΤΟΥ Ε.Κ.ΑΙΓΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   
   
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

live24gr