Τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας στις είκοσι τέσσερις (24) Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στo γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της παρ. Διγελιωτίκων 31.
  2. Χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της Βασ. Κωνσταντίνου 103.
  3. Χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της Μελετοπούλων 16.
  4. Απαγόρευση στάσης-στάθμευσης βαρέων οχημάτων και φορτηγών άνω των 3 τόνων, επί της Στράβωνος στη συμβολή της με την Αγ. Λεοντίου έως τη συμβολή της με την οδό Ιονίων Νήσων.
  5. Περί τοποθέτησης πληροφοριακής πινακίδας επί της Κορίνθου προς ανοικτό κολυμβητήριο.
  6. Εξέταση αιτήματος κάλυψης υδραύλακα, επί της Σελινούντος.
  7. Περί αιτήματος κοπής πεύκου επί της Σολωμού.

 

live24gr