σακούλες πλαστικές

σακούλες πλαστικές Κατόπιν της καθολικής απαίτησης των 12.000 άμεσα και έμμεσα απασχολουμένων στις 200 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος με σκοπό τη πληρέστερη και σφαιρικότερη ενημέρωση αλλά και προς αντιμετώπιση της μονομερούς και συχνά ανερμάτιστης παραπληροφόρησης των τελευταίων ημερών σχετικά με τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό οτι:

[the_ad id=”46371″]

 

– από 01/01/2018 οι λεπτές πλαστικές σακκούλες μεταφοράς κάτω των 50μ επιβαρύνονται με περιβαλλοντικό τέλος 3 λεπτά + ΦΠΑ σε όλα τα σημεία πώλησης εκτός απο περίπτερα και υπαίθριες αγορές.

– από 01/01/2018 οι επαναχρησιμοποιήσιμες πλαστικές σακκούλες μεταφοράς πάχους 50-70 μικρών δεν επιβαρύνονται με περιβαλλοντικό τέλος, αλλά θα πρέπει να χρεώνονται υποχρεωτικά,

– οι βιοδιασπώμενες πλαστικές σακούλες μεταφοράς από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν επιβαρύνονται με περιβαλλοντικό τέλος.

– οι Ελληνικές βιοτεχνίες πλαστικών σακουλών μεταφοράς είναι ήδη εναρμονισμένες με την νέα νομοθεσία και παράγουν όλα τα είδη των προαναφερθεισών πλαστικών σακουλών. από 100% ανακυκλώσιμα υλικα.

– η προστασία του περιβάλλοντος διασφαλίζεται με τη σωστή ενημέρωση και παιδεία για την ορθολογικά ευαισθητοποιημένη μέριμνα διαχείρισης όλων ανεξαιρέτως των υλικών συσκευασίας μετά την χρήση τους και όχι με την στοχευμένη αποκλειστικα επιλεκτική δαιμονοποίηση ενός κατ’ εξοχή ανακυκλώσιμου υλικού.

[the_ad id=”46274″]

 

Στο παραπάνω πνεύμα εγείρονται κάποια καθόλου ρητορικά αλλά απολύτως εύλογα ερωτήματα.

Δεν θα πρεπει για παραδειγμα να γνωρίζει ο ορθώς οικολογικά ευαισθητοποιημένος πλην πλημμελώς ενημερωμένος καταναλωτής ότι:

1. εκείνες οι σακούλες πολλαπλών χρήσεων που κατασκευάζονται απο σύνθετα υλικά ΔΕΝ ανακυκλώνονται;

2. κάθε σακούλα απορριμάτων που αντικαθιστά μια απλη σακούλα Super Market έχει συνήθως τριπλάσιο ή και τετραπλασιο βάρος ;

3. οι παραπληροφορήσεις αυτού του είδους ανοίγουν διάπλατα τη κερκόπορτα σε εισαγόμενα κυρίως εκ των εγγύς και απω Ανατολής προερχόμενα και καθόλου φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα ;

4. κάποιοι λίγοι απο τέτοιου είδους μεθοδεύσεις θα κερδίσουν ενώ κάποιοι άλλοι θα καταστραφούν και πολλοί περισσότεροι (χιλιάδες) θα χάσουν τις δουλειές τους και θα οδηγηθούν στην απόγνωση της ανεργίας ;

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”48922″]